التراسونیک کلینر LX

التراسونیک

التراسونیک

مشخصات دستگاه در یک نگاه

جدیدترین و حرفه ای ترین اولتراسونیک کلینر که به منظور جرم گیری، پاک کردن و برداشتن Debris از تجهیزات و ابزارآلات ظریف و حساس دندان پزشکی و بیمارستانی قبل از استرلیزاسیون بوسیله دستگاه اتوکلاو مورد استفاده قرار میگیرد.دستگاه اولتراسونیک کلینر معروف به حمام التراسونیک بهترین و کارآمدترین دستگاهی است که از طریق ایجاد امواج اولتراسوند در محیط آب در اثر پدیده فیزیکی کاویتاسیون برای شستشو و جرم زدایی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای شیر تخلیه آب
دارای فن برای تهویه قسمت های داخلی
قابلیت انتخاب دو نوع روش تمیزکنندگی
قابلیت تنظیم زمان ۱۰,6, 2 دقیقه تنها با فشار یک کلید
قابلیت انتخاب دو نوع روش تمیزکنندگی
فارسی