فروش ویژه ساکشن Pro فقط به مدت محدود  اطلاعات بیشتر

ساکشن مرکزی برقی از نوع خشک

ساکشن مرکزی برقی از نوع خشک

ساکشن مرکزی Pro

هوشمندی در بینهایت

ساکشن های مرکزی.

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی

ساکشن های برقی تک یونیت

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن های مرکزی خشک.

تحولی نو در.

صنعت دنداپزشکی.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی

 کدام ساکشن برای شما
مناسب است.

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت