لیست قیمت

آخرین بروزرسانی : 21 فروردین ۱400

ساکشن برقی

 • ساکشن مرکزی ساکشن فشار قوی برقی مخصوص 1 یونیت Eco
  85,000,000 ریال
 • ساکشن فشار قوی برقی مخصوص 1 یونیت NF-A
  110,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 4-1 یونیت NF-B
  230,000,000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 6-1 یونیت NF-C
  250.000.000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 1-4 یونیت Pro (جدید)
  285,000,000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 1-6 یونیت Pro (جدید)
  310,000,000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک 4-1 یونیت
  285,000,000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک 6-1 یونیت
  320,000,000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک ۱-4 یونیت Pro (جدید)
  325,000,000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک ۱-۶ یونیت Pro (جدید)
  360,000,000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 10-1 یونیت NF-A بزرگ
  700.000.000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 15-1 یونیت NF-A بزرگ
  1.100.000.000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 17-1 یونیت NF-A بزرگ
  1.500.000.000 ریال
 • ساکشن مرکزی فشار قوی برقی مخصوص 20-1 یونیت NF-A بزرگ
  1.880.000.000 ریال
 • باکس ساکشن مرکزی خشک
  78,000,000 ریال
 • سیستم هوشمند ساکشن برقی
  78,000,000 ریال

ساکشن خارج دهانی

 • دستگاه ساکشن مخصوص ویروس کرونا و آئروسل مدل فلکسی Eco - Extraoral Suction Flexy Type - دوموتوره
  390.000.000 ریال
 • ساکشن خارج دهانی تک موتوره با یک استند
  ۲85.000.000 ریال
 • موتور اضافی ساکشن خارج دهانی
  100.000.000 ریال
 • استند اضافی ساکشن خارج دهانی
  78.000.000 ریال

آمالگاماتور

 • آمالگاماتور دیجیتالی
  55.000.000 ریال
 • آمالگاماتور تک کاره پودری
  80.000.000 ریال
 • آمالگاماتور دوکاره
  98.000.000 ریال

لایت کیور

 • لایت کیور LED
  70.000.000 ریال
 • لایت کیور LED بی سیم ‍(جدید)
  70.000.000 ریال

التراسونیک کلینر

 • التراسونیک کلینر​ LX
  110.000.000 ریال

کویترون پیزو

 • اسکیلر پیزو L90
  85.000.000 ریال

کمپرسور

 • کمپرسور oilfree تک موتوره 50 لیتری تک یونیت
  170.000.000 ریال
 • کمپرسور oilfree دو موتوره 80 لیتری
  230,000,000 ریال
 • کمپرسور oilfree دو موتوره با حفاظت الکتریکی – 80 لیتری 3-4 یونیت
  340.000.000 ریال

درایر

 • درایر مخصوص موتور کمپرسور oilfree 80 - 50 لیتری
  65.000.000 ریال

ماسک سه لایه جراحی

 • ماسک سه لایه جراحی 50 عددی
  4۰۰.000 ریال

آب مقطر

 • آب مقطر
  ۱۲۵.000 ریال