ثبت سفارش

اعداد به لاتین وارد شود.

  • واحد کالا عدد و ماسک بسته می باشد.( اعداد به لاتین وارد شود.)
  • این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .