ساکشن های فشار قوی

ساکشن برقی تک یونیت

بیشتر

ساکشن برقی مخصوص 4-2 یونیت

بیشتر

ساکشن برقی مخصوص 5-3 یونیت

بیشتر

ساکشن برقی چند یونیت (مرکزی) از نوع خشک

بیشتر

ساکشن برقی تک یونیت

ساکشن

مشخصات دستگاه در یک نگاه

با کیفیت ترین دستگاه ساکشن مرکزی برقی دندانپزشکی (ساکشن فشار قوی)  به منظور بزاق کشی در کارهای عمومی دندانپزشکی و همچنین هنگام جراحی و ایمپلنت که بصورت حرفه ای استفاده می شود.

قابلیت استفاده در کلیه مراکز دندانپزشکی
تخلیه مستقیم به فاضلاب
بدون صدا و لرزش و قابل استفاده در کنار یونیت
سیستم حفاظت از ورود آب بزاق به موتور
بدون لرزش صدا و با کاربری آسان

ساکشن برقی مخصوص 4-2 یونیت

ساکشن مرکزی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

با کیفیت ترین دستگاه ساکشن مرکزی برقی دندانپزشکی (ساکشن فشار قوی)  به منظور بزاق کشی در کارهای عمومی دندانپزشکی و همچنین هنگام جراحی و ایمپلنت که بصورت حرفه ای استفاده می شود.

قابلیت استفاده در کلیه مراکز دندانپزشکی
باعث حذف آب آشامیدنی به میزان 200 لیتر در ساعت جهت هر یونیت
سیستم حفاظت از ورود آب بزاق به موتور
دارای فیلتر آمالگام
مخصوص مطب های دندانپزشکی و جراحی های ایمپلنت و کلینیک ها

ساکشن برقی مخصوص 5-3 یونیت

ساکشن مرکزی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

با کیفیت ترین دستگاه ساکشن مرکزی برقی دندانپزشکی (ساکشن فشار قوی)  به منظور بزاق کشی در کارهای عمومی دندانپزشکی و همچنین هنگام جراحی و ایمپلنت که بصورت حرفه ای استفاده می شود.

قابلیت استفاده در کلیه مراکز دندانپزشکی
باعث حذف آب آشامیدنی به میزان 200 لیتر در ساعت جهت هر یونیت
سیستم حفاظت از ورود آب بزاق به موتور
دارای فیلتر آمالگام
مخصوص مطب های دندانپزشکی و جراحی های ایمپلنت و کلینیک ها

ساکشن برقی چند یونیت (مرکزی) از نوع خشک

ساکشن مرکزی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

با کیفیت ترین دستگاه ساکشن مرکزی برقی دندانپزشکی (ساکشن فشار قوی)  به منظور بزاق کشی در کارهای عمومی دندانپزشکی و همچنین هنگام جراحی و ایمپلنت که بصورت حرفه ای استفاده می شود.

این دستگاه مناسب برای استفاده چند یونیت بصورت مرکزی و بصورت خشک (Dry) طراحی و ساخته شده است
حذف تجمع فاضلاب در لوله ها و حذف بوی بد محیطی
دارای باکس کنترل کنار یونیت و تخلیه همزمان در فاضلاب
دارای موتور قوی
قابلیت استفاده در کلیه مراکز دندانپزشکی
رعایت استاندارد های ایمنی در طراحی و ساخت
فارسی